ศูนย์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
หน้าหลัก | ข่าวการจัดสอบ | รายละเอียดการสมัครสอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | คุณสมบัติผู้สมัคร | ถาม-ตอบ | สมัครลงทะเบียนสอบ | ประกาศรายชื่อ | ติดต่อสอบถาม
 
สมัครลงทะเบียนสอบ
 
 
 
 
ระบบการลงทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ศสอ
 



ข่าวการจัดสอบ

ประกาศการคืนค่าธรรมเนียมสมัครสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ประกาศการคืนค่าธรรมเนียมสมัครสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563



สืบเนื่องจากประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) เรื่องเลื่อนการจัดสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ได้ประกาศให้ดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมแก่ผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 1 โดยผู้สมัครที่ประสงค์รับคืนค่าธรรมเนียมต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ศสอ. กำหนด

บัดนี้ ศสอ. ได้ดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 1 ที่แจ้งความประสงค์รับคืนค่าธรรมเนียมจำนวน 872 ท่าน

โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมดังไฟล์แนบ  CLICK

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hsm.exam@gmail.com หรือ 02-218-3949, 06-5478-5107 หรือ 06-5539-3016 ในวันเเละเวลาราชการ



หน้าหลัก  |  ข่าวการจัดสอบ  |  รายละเอียดการสมัครสอบ  |  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  คุณสมบัติผู้สมัคร  |  ถาม-ตอบ
สมัครลงทะเบียนสอบ  |  ประกาศรายชื่อ  |  ติดต่อสอบถาม
© 2011 Ehwm-exam.com